• Proč se mám učit mluvit?
  Mluva jako obtisk naší osobnosti
  - přijďte k nám -
  pomůžeme Vám s Vaší mluvou.

Speciální poradna se zkušenými lektory
v rámci tohoto projektu pro Vás.

Novinky z projektu

 • Vždy aktuální informace o dění v projektu
 • Informace pro klienty i lektory
 • Vše přehledně na jednom místě

Dokumenty ke stažení

 • Učebnice a metodika pro mluvní průpravu
 • Aktuální verze doporučených pomůcek
 • Video i audio ukázky k jednotlivým problémům

Zkušený tým lektorů

 • Komunikujte přímo s Vaším lektorem v poradně
 • Metodická podpora mentorů - 20 audio a 15 video ukázek
 • Podklady a formuláře pro možnou spolupráci

„Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné.“

Hans Urs Von Balthasar


O projektu "Příprava mentorů MŠ a ZŠ v oblasti mluvní průpravy"

Skutečně nám slouží bezpečně?

Pouze si neuvědomujeme, že úroveň současné mluvy patří mezi civilizační nemoci. Uprostřed expanze komunikačních digitálních prostředků náš základní komunikační nástroj – lidská řeč – ochabuje a degeneruje.

Nevýraznou, monotónní a drmolivou mluvu dnes již přijímáme jako normu, jako přirozenou podobu lidské řeči.

Kurzy mluvy navštěvují ti, kterým tento degenerativní propad začíná vadit. A v kurzech srozumitelné mateřštiny se pak učíme to, co jsme již pozapomněli. Kurzy nám slouží jako „posilovny“, jako fitness centra dechového a artikulačního svalstva. Při mluvní průpravě si vlastně připomínáme to, pro co je naše tělo disponované. Naše plíce, hlasivky i jazyk a rty si „vzpomínají“ na proces, který je během desítek tisíců let anatomicky formoval do současné podoby.

Dospělí lidé se v kurzech mluvy musí nejdříve odnaučit pokleslý způsob mluvy a teprve pak mohou znovu objevovat přirozenou podobu řeči.

Mluva jako obtisk naší osobnosti

Zvuk vašeho hlasu společně se způsobem vaší artikulace svědčí o povaze vaší osobnosti. Hlas zrcadlí duši člověka. Možná jste jiní, možná se vaše povaha výrazně odlišuje od podoby vaší mluvy, ale lidé kolem vás si dělají obrázek o vaší osobě podle toho, jak vás slyší hovořit. Vaše mluva působí na člověka, se kterým mluvíte, obdobně jako stisk pravice při pozdravu.

Mluvní projev (z akustického hlediska) vytváříme v součinnosti tří funkcí:

 • I. DÝCHÁNÍ - Dech je energetický zdroj mluveného projevu.
 • II. ZNĚNÍ - Vydechovaný proud vzduchu rozkmitá hlasivky - tak vzniká zvuk lidského hlasu.
 • III. VÝSLOVNOST - Na artikulaci se podílejí tří svalové skupiny – rty, jazyk a žvýkací svaly.Co říkají klienti o tomto projektu

Zkušenosti těch, kterým jsme již pomohli...

Logo EU